Meie grupi ettevõtted

Tänu meie koostööpartneritele ning metsaettevõtetele
saavutame seda, millega üksi toime ei tuleks.

Tutvu allpool meie hästi-õlitatud masinavärgiga
tütar- ja sidusettevõtete näol.

Tutvustus

Meie metsaettevõtted teostavad metsa eluringi vältel kõiki metsa hästi toimivaks eluringiks vajalikke töid: uue metsa istutamine ja külvamine, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine, noore metsa kaitsmine ulukite eest, noore metsa hooldamine, metsa harvendamine, sanitaarraied ja uuendusraied.

Lisaks kasvatame aktiivselt oma metsaportfelli ja selleks ostame metsakinnistuid ning pakume nii suurtele kui ka väiksematele metsaomanikele metsamajandamise teenust. Oleme metsaomanikele abiks ka puidu müümisel omades suuremate tööstustega pikaajalisi kokkuleppeid.

Meie metsaportfell on täies ulatuses PEFC poolt sertifitseeritud.

Ettevõtted

Roger Puit

 • metsakinnistute majandamine
 • metsamaade ost

Valga Puu

 • metsakinnistute majandamine
 • metsamaade ja raieõiguse ost
 • metsamaterjali ja raidmete ost

Voore Mets

 • metsakinnistute majandamine
 • metsamaade ja raieõiguse ost
 • metsamaterjali ja raidmete ost

AAB
Ekskavaator

 • maaparandustööd
 • kaevetööd
 • teede ehitus ja maavarade müük

Foreko Latvia SIA

 • metsakinnistute majandamine
 • metsamaade ost

Sertifitseeritud metsaportfell

Foreko grupi ettevõtetes peame oluliseks PEFC metsamajandamise standardi põhimõtteid.
Lähtuvalt sellest teostame kõiki metsamajandamise töid arvestades nii majanduslike, sotsiaalsete kui ka ökoloogiliste aspektidega.